فتحی: یک استادیوم هوادار در انتظار استقلال بود ولی جام را از ما گرفتند/ ۱۰۰۰ کامنت فحش برای من آمده است