پادگان‌های ارتش سالم‌ترین محیط‌ها هستند/ ۵ نفر فوتی در سطح ارتش