مرکل خطاب به معترضان: ناچار به اعمال محدودیت‌ها هستیم