سفیر ایران در ژاپن: سازمان های بین‌المللی در برابر جنایت صهیونیست ها سکوت کرده‌اند