استاندار یزد: مردم در تعطیلات عیدفطر فاصله‌گذاری را رعایت کنند