فرمانده سپاه یزد: فتح خرمشهر درس عبرت برای دشمن است