وزیر خارجه کانادا: همواره از حقوق مردم اسرائیل حمایت می‌کنیم