روز قدس تلاش برای توقف زورگویی و تعرض‌های رژیم صهیونیستی است