مقام فلسطینی: آیت الله خامنه ای نقشه راه برای آزادی فلسطین را ترسیم کرد