تاکید امام جماعت مسجد بلگراد به حمایت از مردم فلسطین