۳۵ خط قرمز کرونا برای فوتبال ایران! / تعلیق در انتظار تیم‌های با ۵ مبتلا