توصیه سناتور آمریکایی به پسر ترامپ برای طفره رفتن از پاسخگویی به سوالات در مجلس سنا

سناتور «لیندسی گراهام» به پسر ارشد دونالد ترامپ توصیه کرد از پاسخگویی به سوالات کمیته اطلاعاتی مجلس سنا امتناع کند.