روز نکبت به یک جریان در تاریخ فلسطین تبدیل شده است/ از اعلامیه بالفور تا معامله قرن، روایت مشترکی از توطئه علیه فلسطینیان وجود دارد