اخبار جدید از واگذاری سهام دولت/معمارنژاد:سهم‌هایی که نصف قیمت به مردم فروختیم، تا امروز 2 برابر شد