مهجوریت قرآن ریشه بسیاری از چالش‌های امت اسلام است

گروه بین‌الملل ــ دوری از قرآن در رفتار، اخلاق، منش و از دست دادن روحیه ابتکار ریشه بسیاری از مشکلات‌ و چالش‌های کنونی جهان اسلام است.