شرایط برگزاری مراسم شب قدر چیست؟/در خوزستان فاجعه رخ نداده است