پهلوگیری 7 فروند کشتی حامل کالای اساسی در بندر چابهار / 421 هزار و 298 تن کالا در کشور توزیع شد