حضور ویدیوکنفرانسی رهبر انقلاب در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا