استقلال نباید مقابل الهلال در باد پیروزی قبل بخوابد