برف و باران و سرما از فردا در کشور/ دما در ۹ استان زیر صفر