بریمانلو به نیمه نهایی صعود کرد/سه جودوکار حذف شدند