اولین انتخابات ریاست جمهوری در مقدونیه شمالی برگزار شد

بلگراد – ایرنا – اولین انتخابات ریاست جمهوری در مقدونیه شمالی پس از امضای توافق نامه با یونان بر سر نام این کشور روز یکشنبه برگزار شد.