روایت آذری‌جهرمی از جریمه شدن توسط دوربین‌های پلیس