خودروی ایرانی “آبسوز” تا 6 ماه آینده تجاری‌سازی می‌شود