اعطای اقساطی موتورسیکلت‌های انژکتوری به موزعین شرکت پست