رومینگ ملی تلفن همراه ملی‌تر شد/اشتراک سرویس اینترنت اپراتورها