پوپک بسامی فردا در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان آسیا روی تخته می‌رود