ورود 92 تن گوشت گرم قزاقستانی به کشور با بوئینگ ایران‌ایر+ عکس