روایت عضو گروه تواشیح انوار الهدی از اجرا در محضر ‌رهبر معظم انقلاب