نامه وزیر نیرو به رئیس جمهور در خصوص هواشناسی/ واکنش روحانی + فیلم