دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین آغاز شد

مسکو – ایرنا – رای گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برای مشخص شدن هفتمین رئیس دولت این کشور آغاز شد.