اجرای برنامه آشنایی انگلیسی‌زبانان با امام زمان در کانادا

گروه بین‌الملل ـ برنامه «Mahdi Day(روز مهدی) به مناسبت نیمه شعبان و با هدف آشنایی انگلیسی‌زبانان با امام زمان(عج) در شهر «تورنتو» کانادا برگزار شد.