شهادت مامور نیروی انتظامی در درگیری با قاچاقچیان در سمیرم