سوریه و ونزوئلا برای مقابله با امپریالیسم جهانی در یک سنگر هستند

سفیر ونزوئلا در کوبا تصریح کرد که ونزوئلا و سوریه در خصوص مبارزه علیه امپریالیسم جهانی در یک سنگر قرار دارند.