سخنگوی ستاد انتخابات کشور: ثبت‌نام 3080 نفر تا پایان روز سوم