۳۰۸۰ نفر در انتخابات ثبت نام کردند/ افزایش ۵۱ درصدی حضور بانوان