موسی‌پور: اعلام برائت سران اصلاحات از دولت توهین به شعور سیاسی مردم است