تیر خلاص به پرونده دیپلمات‌های ایرانی/حاج‌احمد شهید شده است!