پایداری‌ها برای انتخابات مجلس به خط شدند/ ثبت‌نام برای باز شدن دست جریان انقلابی/ حواشی روز سوم ثبت‌نام کاندیداهای مجلس