روانبخش: برای کاندیداتوری در تهران دعوت شده‌ام اما تفت و میبد را ترجیح می‌دهم