هدف ایران خروج از برجام نیست/با حذف تحریم‌ها به برجام بازمی‌گردیم