تخلیه و بارگیری ۹۴ میلیون تنی کالاهای نفتی و غیرنفتی