خانزادی: رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه ششم دی‌ماه برگزار می‌شود