«جوان گرایی» در گفتگو با یک قاضی دهه هفتادی| در ابتدای کارم مردم به قاضی جوان اعتماد نمی‌کردند/ 50 درصد قضات زیر35 سال هستند