اتهام زنی مجدد وزارت خارجه آمریکا به برنامه هسته‌ای ایران

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به کنگره، بار دیگر ادعا‌هایی را درباره برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرد.