تحولات عراق| آمادگی نیرو‌های امنیتی عراق برای واکنش به هرگونه تجاوز؛ سیر صعودی شیوع کرونا

تحولات سیاسی در عراق در روز‌های اخیر حول دو محور تشکیل کابینه جدید در این کشور و اقدامات مداخله جویانه کشور‌های خارجی در خاک عراق شکل می‌گیرد.