دومین قرنطینه سراسری ترکیه از ساعت 24 امروز

دومین قرنطینه سراسری ترکیه که در 31 مرکز استان و شهر این کشور اعمال خواهد شد از بامداد روز شنبه اجرایی می‌شود.