سالک: بیانیه 77 اصلاح‌طلب فرار روبه جلو است/باید در الفبای سیاست برخی تشکیک کرد