نمکی درباره بدهکاری 20هزار میلیاردتومانی وزارت بهداشت پاسخ می‌دهد