پرواز هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز بیروت

خبرگزاری رسمی لبنان از پرواز پرنده‌های جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز بیروت خبر داد.