نیویورک‌تایمز: تحریم‌های ایران دستاوردی برای آمریکا نداشته است

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت تحریم‌های ایران دستاورد راهبردی برای آمریکا نداشته و منجر به تغییر فتار ایران نشده است.